Zajęcia dodatkowe

Wszystkie zajęcia dodatkowe są wliczone w cenę czesnego:
  • Sensoplastyka®
  • nauka języka angielskiego
  • zajęcia z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne
  • plastyka Ekspresywna
  • TKWR Technika Kreatywnego Wczesnego Rozwoju
  • zajęcia z użyciem chusty Klanza
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia muzyczno-ruchowe
FACEBOOK

Do pobrania

🙂KARTA ZGŁOSZENIA🙂 🥰KLAUZULA RODO🥰 😇UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU😇 😊PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA😊